Studentenbonden en Inspectie lanceren webplatform

www.opleidingscommissies.nl is vanaf 13 september online. De inspectie van het onderwijs doet in 2016 onderzoek naar OC’s en is de aanjager van dit webplatform, en werkt daarbij samen met ISO en LSVb. Door verzamelde best practices en handzame documenten van OC’s toegankelijk te maken, stimuleert de inspectie dat OC’s zich versterken.
logo's
Uiteindelijk zijn de OC’s, studenten en docenten, zelf aan zet. Het is daarom goed dat deze site ook los het inspectieonderzoek blijft leven. En dat het eigenaarschap zo dicht mogelijk bij de OC’s zelf ligt: zoveel mogelijk van studenten en docenten. De zelfportretten en handzame documenten zijn ook hun voorbeelden die ze graag met collega-OC’s delen. Het zijn voorbeelden, geen voorschriften. ISO en LSVb zullen deze site ook na afloop van het inspectieonderzoek continueren.

Beiden studentenbonden hebben afgelopen voorjaar zich hardgemaakt voor een versterkte rechten van opleidingscommissies binnen wet versterking bestuurskracht, zo krijgen opleidingscommissies instemmingsrecht op een aantal onderdelen van de Onderwijs- en examenregeling (OER).