Rondetafel over opleidingscommissies bij Fontys Hogescholen

Bron: Inspectie van het Onderwijs

Op vrijdag 16 september gingen een kleine vijftig leden van opleidingscommissies uit het hbo en wo, medewerkers van stafafdelingen en een paar managers met elkaar en met de inspectie in gesprek over de interpretatie van opvallende resultaten uit de vragenlijsten over opleidingscommissies die de inspectie heeft uitgezet. Het waren geanimeerde discussies over vragen als:

  • Uit de vragenlijst blijkt dat leden van opleidingscommissies (oc’s) gemiddeld 6 à 7 uur per maand aan het oc-werk besteden. En ook dat ongeveer 20% van de leden gemiddeld 2 uur per maand besteedt aan oc-werk. Wat vinden we van deze verschillen, wat zijn de ambities?
  • Uit een bevraging van 1.000 studenten blijkt dat 40 à 50% van de studenten niet weet of er een opleidingscommissie voor hun opleiding bestaat. Is dat veel of weinig? Vinden we dat de bekendheid van opleidingscommissies groter moet worden?
  • Opleidingscommissies hebben behoefte aan meer ondersteuning bij het bereiken van de achterban. Hoe zou die ondersteuning eruit kunnen zien?
  • Ongeveer 30% van de opleidingscommissies  zegt niet te adviseren over de uitvoering van de OER, terwijl dit wel als taak in de WHW is genoemd. Wat verstaan we eigenlijk onder adviseren over de uitvoering van de OER? Moeten we ons hier zorgen over maken?
  • Wat is een effectieve en handige manier om als opleidingscommissies met blokevaluaties om te gaan? Wat is dan de taakverdeling met het management en de kwaliteitszorgafdeling, welke informatie heeft een opleidingscommissie nodig?

Martine Pol, inspecteur hoger onderwijs en projectleider van het onderzoek naar opleidingscommissies zegt over de bijeenkomst: “De discussies waren voor ons heel nuttig. Zo kunnen we de resultaten van de vragenlijsten beter op waarde schatten en ze in ons eindrapport (beschikbaar begin 2017) in de juiste context  plaatsen.”

Veel deelnemers vonden het ook een boeiende bijeenkomst, vooral om van elkaar te horen hoe men werkt.

Godelieve van Ewijk, secretaris van twee opleidingscommissies van de Hogeschool van Amsterdam zegt daarover: “Ik ondersteun al jaren als beleidsmedewerker Kwaliteitszorg opleidingscommissies met het uitvoeren van hun taken. Het versterken van de opleidingscommissies is een van de speerpunten van onze rector, Huib de Jong. Maar op zo’n middag krijg je toch weer tips van studentleden, collega’s en anderen waar jezelf nog niet aan gedacht hebt of bij stil gestaan hebt. Zoiets als zet de opleidingscommissies als vast agendapunt op de managementoverleggen. Nooit aan gedacht en zo simpel om in te voeren. Alle tips verzamelt de inspectie en die ontvangen we eind deze week. Het is ook de bedoeling dat we via de website www.opleidingscommissies.nl goedwerkende praktijkvoorbeelden met elkaar gaan delen. Ik ben enthousiast in de trein naar Amsterdam gestapt en zie uit naar de werkconferentie van 4 november. ”

  img_7104  img_7087