Geslaagde conferentie inspectie over opleidingscommissies

Onder de titel “Recht van spreken” organiseerde de Inspectie van het Onderwijs op vrijdag 4 november in de Rijtuigenloods in Amersfoort een drukbezochte werkconferentie over het belang van opleidingscommissies (OC’s) in het hoger onderwijs. De conferentie was bedoeld om student- en docentleden van opleidingscommissies, opleidingsmanagers en bestuurders met elkaar in gesprek te laten gaan over het belang van goed functionerende OC’s en om ‘best practices’ te delen.

Gepresenteerde powerpoints worden verzameld en kunt u vinden bij informatie ‘workshops conferentie 4 november’. De presentatie met resultaten van de Inspectie van Onderwijs kunt u hier downloaden.

Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen
Enkele artikelen uit de Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen (Wvb) die van belang zijn voor OC’s treden in werking op 1 september 2017. De Wvb versterkt ook de positie van de OC. Naast overleg en advies over het bevorderen en waarborgen van de kwaliteit van de opleiding, krijgen OC’s op onderdelen van de OER (onderwijs- en examenregeling) ook instemmingsrechten.

De grotere verantwoordelijkheid (ook voor accreditatie van de opleiding), vraagt dus om verdere professionalisering en profilering van de OC’s.

Inspectierapport
De veranderingen als gevolg van de Wvb waren voor de inspectie reden om de huidige positie van OC’s te onderzoeken. Het onderzoeksrapport wordt in december aan het ministerie voorgelegd. De conferentie liep daar alvast op vooruit door de belangrijkste bevindingen te delen. Bovendien wordt de opbrengst van de conferentie gebruikt om het eindrapport verder te verdiepen.

Grote verschillen
Inspecteur Martine Pol die het inspectieonderzoek leidde wees op de grote verschillen die er nog steeds bestaan tussen opleidingscommissies onderling en tussen het hoger beroepsonderwijs (hbo) en het wetenschappelijk onderwijs (wo). Het aantal keer dat een OC vergadert en adviezen uitbrengt varieert, namelijk van 2, tot meer dan 10 per jaar. Voor 10% van de opleidingen bleek tenminste een half jaar geen OC actief te zijn. Meer dan de helft van de hbo studenten (51%) kent het bestaan van de OC’s helemaal niet. In het wo is dat 39%. Wat betreft tijdsinvestering, ondersteuning, facilitering en samenwerking binnen de instelling zijn er veel verschillen aangetroffen.

Impuls voor professionalisering en kwaliteitscultuur
Inspecteur-generaal Monique Vogelzang zegt terugkijkend op de dag: “Gemiddeld genomen functioneren de OC’s best aardig als je het afmeet aan de huidige wettelijke vereisten. Maar er liggen gewoon nog kansen om de kwaliteitscultuur verder te verbeteren. Een goed functionerende OC maakt het onderwijs beter. Door ons onderzoek naar opleidingscommissies, de website www.opleidingscommissies.nl en door deze werkconferentie hebben we vanuit onze rol de verdere professionalisering een impuls willen geven. Nu zijn de instellingen en de studenten aan zet. Gezien het enthousiasme op deze dag, heb ik daar goede verwachtingen van.”