OC-debat UU: wel of geen verkiezingen?

Wat verandert er nou precies met de nieuwe wet? Zijn verkiezingen wel of niet een goed idee? Hoe komt een wetswijziging in de Tweede Kamer tot stand? En, zijn er niet andere (betere) manieren om studenten en docenten te betrekken bij het onderwijs? Dit zijn zomaar wat vragen die op 22 november de revue passeerden in het oc-debat aan de Universiteit Utrecht. Zo’n zestig aanwezigen kwamen af op het debat, georganiseerd door de Universiteitsraad van de UU en Vidius.

Het eerste deel van de bijeenkomst bestond uit een collegetour met Michel Rog, Tweede Kamerlid namens het CDA. Hij vertelde over zijn werk in de Tweede Kamer en de manier waarop hij contact onderhoudt met studenten en docenten. Hij lichtte ook toe hoe de Wet versterking bestuurskracht tot stand is gekomen, en wat er verandert als de wet in werking treedt. Al snel ging het gesprek over verkiezingen, iets waar veel aanwezigen huiverig tegenover leken te staan. Zijn verkiezingen op opleidingsniveau wel werkbaar? Michel Rog gaf aan het jammer te vinden dat er zo weinig animo is voor verkiezingen. In een pleidooi voor verkiezingen gaf hij aan dat hij van mening is dat opleidingscommissies hun achterban beter kunnen vertegenwoordigen door middel van verkiezingen, en riep hij om verkiezingen niet direct af te schrijven.

Het volgende onderdeel was een panelgesprek aan de hand van stellingen. Een panel bestaande uit de voorzitters van het ISO en de LSVb, Michel Rog, Marie-Jet Fennema (dienst Onderwijs & Onderzoek UU), Niels Hubregtse (student-assessor USBO) en Martine Pol (projectleider van het inspectieonderzoek naar opleidingscommissies), ging met elkaar en de zaal in gesprek. Het panel sprak over de facilitering van opleidingscommissies, de macht die zij wel of niet krijgen, en het belang van medezeggenschap voor het onderwijs.  Het panel en de zaal gingen ook in gesprek over andere manieren om studenten en docenten bij het onderwijs te betrekken.

Al met al een geslaagde bijeenkomst waarin verschillende ideeën en onderwerpen aan de orde kwamen, en het belang van de betrokkenheid van studenten en docenten voor de kwaliteit van het onderwijs nog eens onderstreept werd.

De onderwijsinspectie vindt het belangrijk om de resultaten van het onderzoek naar opleidingscommissies op veel plekken uit te dragen,  en is daarom graag aanwezig bij bijeenkomsten zoals deze. Heeft u interesse in een presentatie van de inspectie, dan kunt u contact opnemen met Martine Pol, projectleider van het onderzoek: m.pol@owinsp.nl.