Minister sluit zich aan bij de conclusies uit het inspectierapport Recht van spreken

Opleidingscommissies functioneren veelal naar behoren, maar in het perspectief van de Wet Versterking Bestuurskracht (WVB) mag er voor veel opleidingscommissies nog wel een schepje bovenop. Dat was de conclusie van het inspectierapport. De minister onderschrijft deze conclusie en verduidelijkt in haar brieven de consequenties van de WVB voor de opleidingscommissies. Zie met name de brief aan de Eerste Kamer bladzijde 5 e.v. en de brief aan de instellingen bladzijde 3 e.v.

Brief minister aan Eerste Kamer van 23 december 2016
Brief minister aan Tweede Kamer
Brief minister aan alle ho instellingen