Waar liggen de grootste uitdagingen met de invoering van de Wvb?

Met de invoering van de Wet versterking bestuurskracht (Wvb – 1 september 2017) wordt de positie van de opleidingscommissies sterker. In aanloop naar deze wet moet er nog wel wat veranderen, zowel bij de OC’s zelf als bij het bestuur en het management van instellingen. Waar liggen voor hen de grootste uitdagingen?

In het artikel ‘Nieuwe ronde, nieuwe kansen. De opleidingscommissies in het bekostigd hoger onderwijs‘, recent gepubliceerd in het tijdschrift HO management, gaan Martine Pol en Mirjam Pliester hierop in.