Hulp nodig met WVB? Landelijk Overleg Fracties lanceert meldpunt

Het Landelijk Overleg Fracties (LOF) lanceert het Meldpunt WVB om universitaire medezeggenschap te ondersteunen bij het vervullen van hun nieuwe rechten. “We hebben gemerkt dat de implementatie van de WVB ook veel vragen oproept bij de medezeggenschap,” vertelt LOF-coördinator Ghislaine Voogd. Worstel jij ook met de veranderingen van de wet Versterking Bestuurskracht? Bij het onafhankelijke meldpunt kun je terecht met vragen, opmerkingen en klachten. Je kunt Meldpunt WVB vinden op www.meldpuntwvb.nl.

Per 1 september gaat de wet Versterking Bestuurskracht (WVB) volledig van kracht. Dit betekent dat opleidingscommissies officieel tot de medezeggenschap behoren. Bij veel universiteiten blijkt nog onduidelijkheid en verwarring te zijn over de inwerkingtreding van de Wet Versterking Bestuurskracht. Opleidingscommissies krijgen er verschillende instemmingsrechten bij en worden in principe democratisch verkozen. Ook krijgt de medezeggenschap advies in de profielen van bestuurders. De invoering van de WVB kan verschillende gevolgen hebben voor de organisatie van de universiteit.

Het meldpunt voorziet in een behoefte om op een centrale plek terecht te kunnen voor meer informatie, hulp en ondersteuning. Een raadslid kan een melding maken, wanneer deze de indruk heeft dat de wet tekortschiet of onjuist wordt geïmplementeerd. Volgens LOF-coördinator Michael Dijkstra, is het meldpunt ook in het leven geroepen om de medezeggenschap te ondersteunen. “Het LOF zet zich in voor sterke medezeggenschap op universiteiten en vindt het daarom belangrijk dat de wet wordt ingezet, zoals deze is bedoeld,” meent Dijkstra. Beide coördinatoren geven aan dat de WVB is een goede stap is om medezeggenschap meer slagkracht te geven. Dankzij het meldpunt kan nu ook gemonitord worden of de wet het beoogde effect bereikt.