Bijeenkomst: Studeren met psychische klachten

Wil jij als opleidingscommissielid meer weten over studeren met een handicap? En kun je wel tips gebruiken over de beste manier om begeleiding te organiseren in samenwerking met de onderwijsinstelling? Kom dan op 12 oktober van 10:00-14:00 uur naar de eerste regiobijeenkomst van Expertisecentrum handicap + studie.

Binnen het hoger onderwijs neemt het aantal studenten dat psychische klachten rapporteert toe. Zowel binnen de onderwijsinstellingen als onder de studenten zelf leven er veel vragen over hoe hiermee om te gaan. Wat is er nodig om studenten met psychische klachten succesvol te laten studeren en te voorkomen dat zij uitvallen? Wat mag daarbij verwacht worden van de onderwijsinstelling en welke kennis en samenwerking is hiervoor nodig? Tijdens de komende serie regiobijeenkomsten zal het probleem ‘studeren met psychische klachten’ vanuit verschillende perspectieven belicht worden. Vanuit deze probleemverkenning zal er gekeken worden naar oplossingen en staan vooral deze vragen centraal: wat levert aandacht voor studeren met psychische problemen op, wat is je opdracht als onderwijsinstelling en hoe organiseer je de begeleiding binnen je eigen onderwijsinstelling?

Bekijk hier het programma voor de regiobijeenkomst.

Aanmelden kan via deze link.