“De kleinschaligheid van de universiteit werkt door in de OC”

De opleidingscommissie voor de Bachelor Humanistiek, Master Humanistiek en Master Zorgethiek & Beleid van de Universiteit voor Humanistiek wordt gekenmerkt door haar informele sfeer. De OC is sterk door de gelijkwaardige samenwerking tussen studenten en docenten, de goede back-up door de kwaliteitszorgmedewerker en de korte lijnen met de onderwijsdirecteur.

“We streven naar een regelmatige samenwerking met de UR op thema’s die qua belangen ons beider verantwoordelijkheden raken; bijvoorbeeld de gevolgen van keuzes in het personeelsbeleid (verantwoordelijkheid UR) voor de kwaliteit van het onderwijs (verantwoordelijkheid OC). We kunnen nog groeien in het vormgeven van onze nieuwe, zwaardere wettelijke bevoegdheden en hebben hier onlangs een nuttige training door Jasper Groen van TAQT over gevolgd.

We hebben dit academisch jaar voor het eerst in onderling overleg speerpunten geformuleerd die we graag dit jaar aan de orde willen stellen, voor elk thema zijn trekkers aangewezen en we evalueren de voortgang hierop periodiek. We hebben als universiteit niet gekozen voor rechtstreekse OC-verkiezingen maar onze leden worden geselecteerd en benoemd door de UR (een Faculteitsraad hebben wij niet gezien de kleinschaligheid van onze instelling; de UR heeft ook de functie van FR). Geluiden uit de achterban komen meestal tot ons via – in onze kleine instelling frequente/makkelijke – contacten in de wandelgangen. Onlangs hebben we besloten samen met de UR te gaan werken aan meer zichtbaarheid van de medezeggenschap, o.a. via een WC-krant (een tip opgepikt van andere OC’s tijdens een trainingsdag!).”