Filter
Gekozen filters: Verwijder filters
Best practice > Betrokkenheid achterban, Samenwerken

“Investeer in zichtbaarheid”

Binnen de IT opleidingen van de Hogeschool NHL Stenden te Emmen is de opleidingscommissie de schakel tussen student, docent en het management. Om dit in goede banen te laten leiden hebben we één gezamenlijk doel: Het inrichten van de opleiding zodat studenten een goede basis hebben voor het bedrijfsleven en docenten hun vak goed kunnen […]

Best practice > Samenstelling, Samenwerken, Organisatiecultuur, Gefaciliteerd worden

Genoeg voer om aan de slag te blijven

De opleidingscommissie van Built Environment aan de HAN ziet het goede contact met het management als een belangrijke factor om bepaalde zaken effectief op te pakken. Voorzitter Rona Vreenegoor: “De OC van Built Environment heeft een enthousiaste club docenten en studenten die zich graag inzet om de kwaliteit van onze opleidingen Bouwkunde en Civiele Techniek […]

Best practice > Organisatiecultuur

“De kleinschaligheid van de universiteit werkt door in de OC”

De opleidingscommissie voor de Bachelor Humanistiek, Master Humanistiek en Master Zorgethiek & Beleid van de Universiteit voor Humanistiek wordt gekenmerkt door haar informele sfeer. De OC is sterk door de gelijkwaardige samenwerking tussen studenten en docenten, de goede back-up door de kwaliteitszorgmedewerker en de korte lijnen met de onderwijsdirecteur. “We streven naar een regelmatige samenwerking […]

Best practice > Samenstelling, Samenwerken, Organisatiecultuur

Door de gezelligheid en het hechte teamverband voelt iedereen zich betrokken bij de commissie

‘’1600 studenten op 5 verschillende locaties vertegenwoordigen? Geen probleem voor ons!’’

Best practice > Betrokkenheid achterban, Samenwerken, Organisatiecultuur, Invloed hebben

OC-lid Sterre Braun: ‘Een tikje brutaal is soms niet erg’

De opleidingscommissie van Social Work van Zuyd Hogeschool in Sittard speelde een belangrijke rol in de reorganisatie van hun opleiding. Met dank aan hun vastberadenheid hebben zij de veranderingen voor de studenten zo transparant en aangenaam mogelijk kunnen te maken, vertelt OC-lid Sterre Braun. De reorganisatie van Social Work werd in gang gezet door de […]

Best practice > Samenwerken, Organisatiecultuur

Grote betrokkenheid door overleg met andere medezeggenschapsorganen

Tilburg Law School (TLS) hecht veel waarde aan het verbeteren en bewaken van kwalitatief onderwijs. Daarom heeft Tilburg Law School een opleidingscommissie, welke bestaat uit twee vertegenwoordigers van iedere opleiding aan de faculteit. Elke opleiding wordt in gelijke mate vertegenwoordigd door een docent en een student. Door studenten te stimuleren om via inspraak- en medezeggenschapsorganen […]

Best practice > Betrokkenheid achterban, Samenwerken

Korte lijntjes als kracht van de OC

De opleidingscommissie van de opleiding bestuurs- en organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht bestaat binnen de community die de opleiding B&O is. Precies dat is de kracht van de opleidingscommissie: de korte lijntjes. Waar het voor sommige OC’s moeilijk is om docenten, de directie of andere medewerkers te spreken om welke reden dan ook, is dit […]

Best practice > Betrokkenheid achterban, Organisatiecultuur

Het nut van overal een extra paar (studenten)ogen en -oren

Samen met studenten één lijn trekken: dat is een van de doelen van de opleidingscommissie (OC) van de Faculteit Psychologie en Neurowetenschappen (FPN) van de Universiteit Maastricht. Dit doen ze onder andere door studentleden te stimuleren om in commissies en in de studentenraad zitting te nemen. De FPN heeft een studentenraad (SR). In de SR […]

Best practice > Betrokkenheid achterban, Invloed hebben

Deze OC is ‘het geweten’ van de opleiding MAM

De opleidingscommissie (OC) van de MSc Aquaculture & Marine Resource Management (MAM) aan de Wageningen Universiteit was een belangrijke speler bij de visitatie van de opleiding. De visitatiecommissie noemde de OC-leden ‘het geweten van de opleiding’. Kritische zelfreflectie De drie studentleden en drie stafleden die de kern van de OC vormen, speelden een zeer actieve […]

Best practice > Samenwerken, Organisatiecultuur

Samen staan we sterk: twee OC’s voor 19 opleidingen

Een Bachelor Opleidingscommissie die maandelijks vergadert met de Master Opleidingscommissie? Deze logistieke uitdaging gaan ze op de School of Business and Economics (SBE) van de Universiteit Maastricht (UM) graag aan. We hebben één Bachelor OC en één Master OC waarin studentleden van de verschillende opleidingen deelnemen. Daarnaast is ieder departement vertegenwoordigd door een staflid. Deze […]

Best practice > Invloed hebben

Lastige problemen zijn net domino’s

De afgelopen jaren heeft de Opleidingscommissie (OC) Communicatiewetenschap aan de Vrije Universiteit Amsterdam een belangrijke plaats veroverd binnen de opleiding en de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Ons advies? Geef niet op: de aanhouder wint! Wanneer je lastige problemen aankaart en steeds opnieuw op de agenda zet, los je ze steeds makkelijker op. Een soort domino-effect. […]

Best practice > Samenwerken

Partners in ‘education’: werk met andere OC’s samen!

Gelijkwaardig, laagdrempelig en actief samenwerken en betrokken zijn: dat zijn de kernwaarden van de Opleidingscommissie (OC) Ergotherapie op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Ze streven naar een opleiding en leeromgeving die open en transparant is. Mensen moeten zich welkom en betrokken voelen. Om dit te bereiken, werkt de OC samen vanuit partnerschap. Zowel […]

Best practice > Organisatiecultuur, Invloed hebben

Studenteninspraak komt bij deze OC uit de haarvaten van de opleiding

Via gestructureerde studenteninspraak kon de opleidingscommissie Geneeskunde (OCG) van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC) de lijn van de academische vorming ‘Arts van Straks’ (AvS) verbeteren. De AvS is lijnonderwijs, dat als een rode draad door alle theorieblokken loopt. In ieder blok in de bachelor is er één AvS-opdracht, wat in zijn totaliteit de lijn […]

Best practice > Samenwerken, Invloed hebben

OC is niet alleen de bewaker, maar ook de inspecteur

De opleidingscommissie (OC) Fysiotherapie van de Hanzehogeschool Groningen wil niet alleen adviseren, maar ook actief problemen onderzoeken. Een bewaker en inspecteur in één dus. De belangrijkste punten waar de OC nu op focust, zijn de kwaliteit van het taalgebruik van studenten en docenten en de studentenbetrokkenheid. Tot nu toe gaf de OC adviezen over aangeleverde […]

Best practice > Betrokkenheid achterban

Onderwijsevaluaties op de schop

Digitale vakevaluaties geven geen representatief beeld. Slechts een derde of een vierde van de studenten vult ze in. Bovendien zijn de respondenten die ze wél invullen vooral zeer enthousiaste of juist ontevreden studenten. Dit zorgt voor een scheef beeld. Onderwijsevaluaties verbeteren is daarom het belangrijkste speerpunt van de opleidingscommissie (OC) Literatuurwetenschap van de Universiteit van […]

Best practice > Samenwerken, Organisatiecultuur

Alle neuzen dezelfde kant op, hoe doe je dat?

Alle betrokkenen in en rondom een opleidingscommissie (OC) moeten precies van elkaar weten waar ze mee bezig zijn. Zo is de opleidingsdirecteur nauw betrokken bij de OC van de Interfacultaire Lerarenopleiding, onderdeel van de afdeling Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleiding (POWL, Universiteit van Amsterdam). De opleidingsdirecteur zit het eerste half uur bij elke OC-vergadering. In dit […]

Best practice > Betrokkenheid achterban, Gefaciliteerd worden

De PoCo’s zijn de vuurtorens van de faculteit Sociale wetenschappen

“Kun je het organogram nog één keer uitleggen?” Deze vraag beantwoorden de insprakers van de Faculteit Sociale Wetenschappen (FSW) van de Universiteit Utrecht dagelijks. Op de faculteit werken namelijk een heleboel verschillende organen samen. Dat is soms verwarrend. Studenten hebben geen idee waar ze heen moeten met hun klachten en ideeën. Gelukkig helpen de Parlementair […]

Best practice > Betrokkenheid achterban, Samenstelling, Samenwerken

Besluitvorming is maar een eindstation. Daarvóór moet je met alle hens aan dek draagvlak creëren

Wij geloven in samenwerken, omdat wij daar uiteindelijk allemaal beter van worden. Aan het begin van het jaar stellen wij onze doelen op, bepalen we de werkwijze, inclusief alle vergaderdata. Wij verdelen de portefeuilles op basis van voorkeur en op basis van kwaliteiten. Er moet in de opleidingscommissie (OC) ook ruimte zijn om te leren. […]

Best practice > Samenwerken, Organisatiecultuur

Worstelen met positie? Deze OC’s krijgen steun om in hun rol te groeien

Constructieve samenwerking is een belangrijke factor voor het succesvol functioneren van OC’s. Zij werken samen met andere OC’s, de medezeggenschapsraad en andere organen binnen de instelling zoals de beroepenveldcommissie en de examencommissie. We zien dat OC’s met enige regelmaat worstelen met hun rolopvatting en de positionering binnen de organisatie. Een goede positionering en een duidelijke […]

Best practice > Gefaciliteerd worden

Maatwerkondersteuning voor OC’s, de HU en Fontys vertellen hoe nuttig dat is

 De Hogeschool Utrecht en Fontys hebben allebei op centraal niveau ondersteuning voor alle OC’s ingericht. De dienstverlening is erop gericht om OC’s en management vraaggericht te ondersteunen bij hun functioneren en samenwerking. We bieden hogeschool-brede trainingen aan en maatwerk in de vorm van coaching, advisering, training en procesbegeleiding. Van training tot platform met handige documenten […]

Best practice > Betrokkenheid achterban, Invloed hebben

Een half jaar wachten op herkansing van een praktijkopdracht? Deze OC vond dat te gek voor woorden

“Helaas, je hebt een onvoldoende voor de praktijktoets” zegt de examinator met bedrukt gezicht. Ik schrik en voel dat ik gefaald heb. Ik was al warm, maar nu breekt het zweet me uit. De tranen zitten vlak achter mijn ogen en een brandend gevoel geeft aan dat ze willen rollen. “Je hebt een cruciale fout […]

Best practice > Betrokkenheid achterban, Invloed hebben

De schandpaal moet naar zolder als je transparant vakken wilt evalueren. Lees hier waarom.

In maandelijkse vergaderingen bespreekt de Opleidingscommissie (OC) Biowetenschappen van de Radboud Universiteit signalen uit studentenevaluaties en de jaarlijkse nationale studentenenquête.

Best practice > Samenwerken, Invloed hebben

In maart ontvangen zij al de concept-OER. Ruim op tijd om stevig mee te denken.

Eerst ging het zo: In mei ontvangt de Opleidingscommissie een mail met de concept-Onderwijs- en Examenregeling (OER).

Best practice > Betrokkenheid achterban, Invloed hebben

Elseviers nummer 1 organiseert elk jaar een JOOP. Wat kunnen we van die aanpak leren?

Alle Politicologie-studenten en docenten zijn welkom op de JOOP, het Jaarlijks Overleg Onderwijs Politicologie.