Nieuws

Hulp nodig met WVB? Landelijk Overleg Fracties lanceert meldpunt

Het Landelijk Overleg Fracties (LOF) lanceert het Meldpunt WVB om universitaire medezeggenschap te ondersteunen bij het vervullen van hun nieuwe rechten. “We hebben gemerkt dat de implementatie van de WVB ook veel vragen oproept bij de medezeggenschap,” vertelt LOF-coördinator Ghislaine Voogd. Worstel jij ook met de veranderingen van de wet Versterking Bestuurskracht? Bij het onafhankelijke […]

Lees meer

Deel jouw ervaring met andere opleidingscommissies!

Wil jij jouw verhaal delen met opleidingscommissies over het gehele land? Wat hebben jullie allemaal bereikt dit jaar? Welke stappen worden er in jouw onderwijsinstelling gezet voor de nieuwe wet versterking bestuurskracht? Wellicht kunnen ervaringen of prestaties van jouw opleidingscommissie anderen op weg helpen! Opleidingscommissies.nl is altijd opzoek naar de best practices voor opleidingscommissies in […]

Lees meer

Eerste stappen Hogeschool Leiden voor professionalisering OC’s

Hogeschool Leiden spant zich in voor de professionalisering en ondersteuning van de opleidingscommissies. Het project ‘versterken opleidingscommissies’ dat hieraan invulling moet geven, is 13 maart van start gegaan. De wet versterking bestuurskracht geeft de OC’s recht op ondersteuning en professionalisering vanuit de onderwijsinstelling. Naar de nieuwe rol van de commissies binnen deze wet, wordt gezocht. […]

Lees meer

Rapport Recht van Spreken nu ook beschikbaar in het Engels

Dit rapport bevat de uitkomsten van het onderzoek naar opleidingscommissies in het bekostigd hoger onderwijs dat de Inspectie van het Onderwijs uitvoerde. We onderzochten hoe opleidingscommissies momenteel functioneren en hoe zij actiever kunnen bijdragen aan de kwaliteit van de opleiding. Daarbij vergeleken we de resultaten met die van het inspectieonderzoek naar opleidingscommissies uit 2010 (Inspectie […]

Lees meer

Minister sluit zich aan bij de conclusies uit het inspectierapport Recht van spreken

Opleidingscommissies functioneren veelal naar behoren, maar in het perspectief van de Wet Versterking Bestuurskracht (WVB) mag er voor veel opleidingscommissies nog wel een schepje bovenop. Dat was de conclusie van het inspectierapport. De minister onderschrijft deze conclusie en verduidelijkt in haar brieven de consequenties van de WVB voor de opleidingscommissies. Zie met name de brief […]

Lees meer

Wet biedt kansen, maar ambities opleidingscommissies blijven achter

Utrecht, 12 december 2016 – Per 1 september 2017 krijgen opleidingscommissies veel nieuwe taken en bevoegdheden, maar niet allemaal willen en kunnen ze de schouders eronder zetten. Die conclusie trekken het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) uit het rapport van de Inspectie van het Onderwijs naar het functioneren van opleidingscommissies. ISO-voorzitter Jan […]

Lees meer

Verdere ondersteuning en professionalisering opleidingscommissie wenselijk

Om klaar te zijn voor de nieuwe taken en bevoegdheden die ze per 1 september 2017  krijgen is het belangrijk dat veel opleidingscommissies beter ondersteund worden en (nog) actiever gaan opereren. Die conclusie trekt de Inspectie van het Onderwijs uit een onderzoek naar het huidig functioneren van Opleidingscommissies. De inspectie constateert dat de meeste opleidingscommissies […]

Lees meer

Geslaagde conferentie inspectie over opleidingscommissies

Onder de titel “Recht van spreken” organiseerde de Inspectie van het Onderwijs op vrijdag 4 november in de Rijtuigenloods in Amersfoort een drukbezochte werkconferentie over het belang van opleidingscommissies (OC’s) in het hoger onderwijs. De conferentie was bedoeld om student- en docentleden van opleidingscommissies, opleidingsmanagers en bestuurders met elkaar in gesprek te laten gaan over […]

Lees meer

ISO lanceert handvatten voor reglementen opleidingscommissies

Amersfoort, 4 november – Met de instemming van de Wet Versterking Bestuurskracht (Wvb) hebben opleidingscommissie meer rechten gekregen. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) vindt het belangrijk dat instellingen anticiperen op deze verschuiving in het zwaartepunt van medezeggenschap en wil een handreiking doen aan instellingen. Hiertoe presenteren zij een document met handvatten voor opleidingscommissies. ISO-voorzitter Jan […]

Lees meer