Op 14 juni 2016 heeft de Eerste Kamer de Wet Versterking bestuurskracht aangenomen. Daarin is vastgesteld dat de belangrijkste taak van een opleidingscommissie is te adviseren over de kwaliteit van de opleiding. En die rol wordt verscherpt. Zo krijgen opleidingscommissies instemmingsrecht op onderdelen van de OER. Ook worden zij nauwer betrokken bij accreditatie, bijvoorbeeld door […]

Lees meer