Filter
Gekozen filters: Verwijder filters
Best practice > Betrokkenheid achterban, Samenwerken

“Investeer in zichtbaarheid”

Binnen de IT opleidingen van de Hogeschool NHL Stenden te Emmen is de opleidingscommissie de schakel tussen student, docent en het management. Om dit in goede banen te laten leiden hebben we één gezamenlijk doel: Het inrichten van de opleiding zodat studenten een goede basis hebben voor het bedrijfsleven en docenten hun vak goed kunnen […]

Nieuws > Algemeen

OC-wijzer: De handleiding voor jouw OC

Als opleidingscommissie-lid word je soms compleet in het diepe gegooid. Je werkt een paar uur per week, maar in die tijd moet je op een nuttige manier reflecteren op het onderwijs van jouw opleiding. Om jou als OC-lid op weg te helpen, hebben het LOF, SOM en de LSVb de OC-Wijzer geschreven. In de OC-wijzer proberen we alles te […]

Tweets

Best practice > Samenstelling, Samenwerken, Organisatiecultuur, Gefaciliteerd worden

Genoeg voer om aan de slag te blijven

De opleidingscommissie van Built Environment aan de HAN ziet het goede contact met het management als een belangrijke factor om bepaalde zaken effectief op te pakken. Voorzitter Rona Vreenegoor: “De OC van Built Environment heeft een enthousiaste club docenten en studenten die zich graag inzet om de kwaliteit van onze opleidingen Bouwkunde en Civiele Techniek […]

Best practice > Organisatiecultuur

“De kleinschaligheid van de universiteit werkt door in de OC”

De opleidingscommissie voor de Bachelor Humanistiek, Master Humanistiek en Master Zorgethiek & Beleid van de Universiteit voor Humanistiek wordt gekenmerkt door haar informele sfeer. De OC is sterk door de gelijkwaardige samenwerking tussen studenten en docenten, de goede back-up door de kwaliteitszorgmedewerker en de korte lijnen met de onderwijsdirecteur. “We streven naar een regelmatige samenwerking […]

Best practice > Samenstelling, Samenwerken, Organisatiecultuur

Door de gezelligheid en het hechte teamverband voelt iedereen zich betrokken bij de commissie

‘’1600 studenten op 5 verschillende locaties vertegenwoordigen? Geen probleem voor ons!’’

Best practice > Betrokkenheid achterban, Samenwerken, Organisatiecultuur, Invloed hebben

OC-lid Sterre Braun: ‘Een tikje brutaal is soms niet erg’

De opleidingscommissie van Social Work van Zuyd Hogeschool in Sittard speelde een belangrijke rol in de reorganisatie van hun opleiding. Met dank aan hun vastberadenheid hebben zij de veranderingen voor de studenten zo transparant en aangenaam mogelijk kunnen te maken, vertelt OC-lid Sterre Braun. De reorganisatie van Social Work werd in gang gezet door de […]

Best practice > Samenwerken, Organisatiecultuur

Grote betrokkenheid door overleg met andere medezeggenschapsorganen

Tilburg Law School (TLS) hecht veel waarde aan het verbeteren en bewaken van kwalitatief onderwijs. Daarom heeft Tilburg Law School een opleidingscommissie, welke bestaat uit twee vertegenwoordigers van iedere opleiding aan de faculteit. Elke opleiding wordt in gelijke mate vertegenwoordigd door een docent en een student. Door studenten te stimuleren om via inspraak- en medezeggenschapsorganen […]

Best practice > Betrokkenheid achterban, Samenwerken

Korte lijntjes als kracht van de OC

De opleidingscommissie van de opleiding bestuurs- en organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht bestaat binnen de community die de opleiding B&O is. Precies dat is de kracht van de opleidingscommissie: de korte lijntjes. Waar het voor sommige OC’s moeilijk is om docenten, de directie of andere medewerkers te spreken om welke reden dan ook, is dit […]

Nieuws > Algemeen

Tip van de dag: minor Leiderschap voor bestuurlijk actieve studenten

Wil jij meer uit je jaar halen als opleidingscommissielid? De Hogeschool Utrecht biedt een minor aan waarbij bestuurlijk actieve studenten hun bestuurswerk kunnen combineren met hun opleiding, kijk voor meer informatie op de website van de minor. De minor Leiderschap is er voor studenten die zich tijdens hun bestuursjaar persoonlijk en bestuurlijk snel willen ontwikkelen, […]

Best practice > Betrokkenheid achterban, Organisatiecultuur

Het nut van overal een extra paar (studenten)ogen en -oren

Samen met studenten één lijn trekken: dat is een van de doelen van de opleidingscommissie (OC) van de Faculteit Psychologie en Neurowetenschappen (FPN) van de Universiteit Maastricht. Dit doen ze onder andere door studentleden te stimuleren om in commissies en in de studentenraad zitting te nemen. De FPN heeft een studentenraad (SR). In de SR […]

Best practice > Betrokkenheid achterban, Invloed hebben

Deze OC is ‘het geweten’ van de opleiding MAM

De opleidingscommissie (OC) van de MSc Aquaculture & Marine Resource Management (MAM) aan de Wageningen Universiteit was een belangrijke speler bij de visitatie van de opleiding. De visitatiecommissie noemde de OC-leden ‘het geweten van de opleiding’. Kritische zelfreflectie De drie studentleden en drie stafleden die de kern van de OC vormen, speelden een zeer actieve […]

Nieuws > Algemeen

Hulp nodig met WVB? Landelijk Overleg Fracties lanceert meldpunt

Het Landelijk Overleg Fracties (LOF) lanceert het Meldpunt WVB om universitaire medezeggenschap te ondersteunen bij het vervullen van hun nieuwe rechten. “We hebben gemerkt dat de implementatie van de WVB ook veel vragen oproept bij de medezeggenschap,” vertelt LOF-coördinator Ghislaine Voogd. Worstel jij ook met de veranderingen van de wet Versterking Bestuurskracht? Bij het onafhankelijke […]

Best practice > Samenwerken, Organisatiecultuur

Samen staan we sterk: twee OC’s voor 19 opleidingen

Een Bachelor Opleidingscommissie die maandelijks vergadert met de Master Opleidingscommissie? Deze logistieke uitdaging gaan ze op de School of Business and Economics (SBE) van de Universiteit Maastricht (UM) graag aan. We hebben één Bachelor OC en één Master OC waarin studentleden van de verschillende opleidingen deelnemen. Daarnaast is ieder departement vertegenwoordigd door een staflid. Deze […]

Best practice > Invloed hebben

Lastige problemen zijn net domino’s

De afgelopen jaren heeft de Opleidingscommissie (OC) Communicatiewetenschap aan de Vrije Universiteit Amsterdam een belangrijke plaats veroverd binnen de opleiding en de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Ons advies? Geef niet op: de aanhouder wint! Wanneer je lastige problemen aankaart en steeds opnieuw op de agenda zet, los je ze steeds makkelijker op. Een soort domino-effect. […]

Nieuws > Algemeen

Deel jouw ervaring met andere opleidingscommissies!

Wil jij jouw verhaal delen met opleidingscommissies over het gehele land? Wat hebben jullie allemaal bereikt dit jaar? Welke stappen worden er in jouw onderwijsinstelling gezet voor de nieuwe wet versterking bestuurskracht? Wellicht kunnen ervaringen of prestaties van jouw opleidingscommissie anderen op weg helpen! Opleidingscommissies.nl is altijd opzoek naar de best practices voor opleidingscommissies in […]

Best practice > Samenwerken

Partners in ‘education’: werk met andere OC’s samen!

Gelijkwaardig, laagdrempelig en actief samenwerken en betrokken zijn: dat zijn de kernwaarden van de Opleidingscommissie (OC) Ergotherapie op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Ze streven naar een opleiding en leeromgeving die open en transparant is. Mensen moeten zich welkom en betrokken voelen. Om dit te bereiken, werkt de OC samen vanuit partnerschap. Zowel […]

Best practice > Organisatiecultuur, Invloed hebben

Studenteninspraak komt bij deze OC uit de haarvaten van de opleiding

Via gestructureerde studenteninspraak kon de opleidingscommissie Geneeskunde (OCG) van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC) de lijn van de academische vorming ‘Arts van Straks’ (AvS) verbeteren. De AvS is lijnonderwijs, dat als een rode draad door alle theorieblokken loopt. In ieder blok in de bachelor is er één AvS-opdracht, wat in zijn totaliteit de lijn […]

Nieuws > Algemeen

Eerste stappen Hogeschool Leiden voor professionalisering OC’s

Hogeschool Leiden spant zich in voor de professionalisering en ondersteuning van de opleidingscommissies. Het project ‘versterken opleidingscommissies’ dat hieraan invulling moet geven, is 13 maart van start gegaan. De wet versterking bestuurskracht geeft de OC’s recht op ondersteuning en professionalisering vanuit de onderwijsinstelling. Naar de nieuwe rol van de commissies binnen deze wet, wordt gezocht. […]

Best practice > Samenwerken, Invloed hebben

OC is niet alleen de bewaker, maar ook de inspecteur

De opleidingscommissie (OC) Fysiotherapie van de Hanzehogeschool Groningen wil niet alleen adviseren, maar ook actief problemen onderzoeken. Een bewaker en inspecteur in één dus. De belangrijkste punten waar de OC nu op focust, zijn de kwaliteit van het taalgebruik van studenten en docenten en de studentenbetrokkenheid. Tot nu toe gaf de OC adviezen over aangeleverde […]

Best practice > Betrokkenheid achterban

Onderwijsevaluaties op de schop

Digitale vakevaluaties geven geen representatief beeld. Slechts een derde of een vierde van de studenten vult ze in. Bovendien zijn de respondenten die ze wél invullen vooral zeer enthousiaste of juist ontevreden studenten. Dit zorgt voor een scheef beeld. Onderwijsevaluaties verbeteren is daarom het belangrijkste speerpunt van de opleidingscommissie (OC) Literatuurwetenschap van de Universiteit van […]

Nieuws > Algemeen

Waar liggen de grootste uitdagingen met de invoering van de Wvb?

Met de invoering van de Wet versterking bestuurskracht (Wvb – 1 september 2017) wordt de positie van de opleidingscommissies sterker. In aanloop naar deze wet moet er nog wel wat veranderen, zowel bij de OC’s zelf als bij het bestuur en het management van instellingen. Waar liggen voor hen de grootste uitdagingen? In het artikel ‘Nieuwe ronde, nieuwe […]

Best practice > Samenwerken, Organisatiecultuur

Alle neuzen dezelfde kant op, hoe doe je dat?

Alle betrokkenen in en rondom een opleidingscommissie (OC) moeten precies van elkaar weten waar ze mee bezig zijn. Zo is de opleidingsdirecteur nauw betrokken bij de OC van de Interfacultaire Lerarenopleiding, onderdeel van de afdeling Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleiding (POWL, Universiteit van Amsterdam). De opleidingsdirecteur zit het eerste half uur bij elke OC-vergadering. In dit […]

Best practice > Betrokkenheid achterban, Gefaciliteerd worden

De PoCo’s zijn de vuurtorens van de faculteit Sociale wetenschappen

“Kun je het organogram nog één keer uitleggen?” Deze vraag beantwoorden de insprakers van de Faculteit Sociale Wetenschappen (FSW) van de Universiteit Utrecht dagelijks. Op de faculteit werken namelijk een heleboel verschillende organen samen. Dat is soms verwarrend. Studenten hebben geen idee waar ze heen moeten met hun klachten en ideeën. Gelukkig helpen de Parlementair […]

Nieuws > Algemeen

Heb jij hem al, de handleiding voor je opleidingscommissie?

In de OC-wijzer proberen we alles te behandelen wat belangrijk kan zijn voor de OC. Naast de taken en bevoegdheden, staan we ook stil bij tips en voorbeelden die je kunnen helpen bij het uitvoeren van je werkzaamheden. De OC-Wijzer 2017 is vanaf vandaag ook hier beschikbaar. Download de handleiding voor je opleidingscommissie: oc-wijzer-2017 Wil je liever […]

Best practice > Betrokkenheid achterban, Samenstelling, Samenwerken

Besluitvorming is maar een eindstation. Daarvóór moet je met alle hens aan dek draagvlak creëren

Wij geloven in samenwerken, omdat wij daar uiteindelijk allemaal beter van worden. Aan het begin van het jaar stellen wij onze doelen op, bepalen we de werkwijze, inclusief alle vergaderdata. Wij verdelen de portefeuilles op basis van voorkeur en op basis van kwaliteiten. Er moet in de opleidingscommissie (OC) ook ruimte zijn om te leren. […]

Best practice > Samenwerken, Organisatiecultuur

Worstelen met positie? Deze OC’s krijgen steun om in hun rol te groeien

Constructieve samenwerking is een belangrijke factor voor het succesvol functioneren van OC’s. Zij werken samen met andere OC’s, de medezeggenschapsraad en andere organen binnen de instelling zoals de beroepenveldcommissie en de examencommissie. We zien dat OC’s met enige regelmaat worstelen met hun rolopvatting en de positionering binnen de organisatie. Een goede positionering en een duidelijke […]

Nieuws > Algemeen

Haagse Hogeschool bereidt zich voor op de versterking van OC’s

Verschillende hogescholen bereiden zich voor op de versterking van de opleidingscommissies (OC’s). Zo ook de Haagse Hogeschool. In twee werksessies gingen studenten, docenten en managers met elkaar in gesprek over de veranderingen waar OC’s straks mee te maken krijgen. Met de invoer van de Wet Versterking bestuurskracht worden OC’s vanaf volgend studiejaar onderdeel van de […]

Best practice > Gefaciliteerd worden

Maatwerkondersteuning voor OC’s, de HU en Fontys vertellen hoe nuttig dat is

 De Hogeschool Utrecht en Fontys hebben allebei op centraal niveau ondersteuning voor alle OC’s ingericht. De dienstverlening is erop gericht om OC’s en management vraaggericht te ondersteunen bij hun functioneren en samenwerking. We bieden hogeschool-brede trainingen aan en maatwerk in de vorm van coaching, advisering, training en procesbegeleiding. Van training tot platform met handige documenten […]

Best practice > Betrokkenheid achterban, Invloed hebben

Een half jaar wachten op herkansing van een praktijkopdracht? Deze OC vond dat te gek voor woorden

“Helaas, je hebt een onvoldoende voor de praktijktoets” zegt de examinator met bedrukt gezicht. Ik schrik en voel dat ik gefaald heb. Ik was al warm, maar nu breekt het zweet me uit. De tranen zitten vlak achter mijn ogen en een brandend gevoel geeft aan dat ze willen rollen. “Je hebt een cruciale fout […]

Nieuws > Algemeen

Rapport Recht van Spreken nu ook beschikbaar in het Engels

Dit rapport bevat de uitkomsten van het onderzoek naar opleidingscommissies in het bekostigd hoger onderwijs dat de Inspectie van het Onderwijs uitvoerde. We onderzochten hoe opleidingscommissies momenteel functioneren en hoe zij actiever kunnen bijdragen aan de kwaliteit van de opleiding. Daarbij vergeleken we de resultaten met die van het inspectieonderzoek naar opleidingscommissies uit 2010 (Inspectie […]

Best practice > Betrokkenheid achterban, Invloed hebben

De schandpaal moet naar zolder als je transparant vakken wilt evalueren. Lees hier waarom.

In maandelijkse vergaderingen bespreekt de Opleidingscommissie (OC) Biowetenschappen van de Radboud Universiteit signalen uit studentenevaluaties en de jaarlijkse nationale studentenenquête.

Best practice > Samenwerken, Invloed hebben

In maart ontvangen zij al de concept-OER. Ruim op tijd om stevig mee te denken.

Eerst ging het zo: In mei ontvangt de Opleidingscommissie een mail met de concept-Onderwijs- en Examenregeling (OER).

Nieuws > Algemeen

Minister sluit zich aan bij de conclusies uit het inspectierapport Recht van spreken

Opleidingscommissies functioneren veelal naar behoren, maar in het perspectief van de Wet Versterking Bestuurskracht (WVB) mag er voor veel opleidingscommissies nog wel een schepje bovenop. Dat was de conclusie van het inspectierapport. De minister onderschrijft deze conclusie en verduidelijkt in haar brieven de consequenties van de WVB voor de opleidingscommissies. Zie met name de brief […]

Best practice > Betrokkenheid achterban, Invloed hebben

Elseviers nummer 1 organiseert elk jaar een JOOP. Wat kunnen we van die aanpak leren?

Alle Politicologie-studenten en docenten zijn welkom op de JOOP, het Jaarlijks Overleg Onderwijs Politicologie.

Nieuws > Algemeen

Wet biedt kansen, maar ambities opleidingscommissies blijven achter

Utrecht, 12 december 2016 – Per 1 september 2017 krijgen opleidingscommissies veel nieuwe taken en bevoegdheden, maar niet allemaal willen en kunnen ze de schouders eronder zetten. Die conclusie trekken het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) uit het rapport van de Inspectie van het Onderwijs naar het functioneren van opleidingscommissies. ISO-voorzitter Jan […]

Nieuws > Algemeen

Jan Welmers over de versterking van de positie van opleidingscommissies

Jan Welmers, lid van het College van Bestuur van Fontys Hogescholen, schrijft in het laatste nummer van HO Management over de versterking van de positie van opleidingscommissies. Lees welke nieuwe verantwoordelijkheden en uitdagingen dat met zich meebrengt. Lees hier het artikel: Versterking positie opleidingscommissies. Nieuwe verantwoordelijkheden.

Nieuws > Algemeen

Verdere ondersteuning en professionalisering opleidingscommissie wenselijk

Om klaar te zijn voor de nieuwe taken en bevoegdheden die ze per 1 september 2017  krijgen is het belangrijk dat veel opleidingscommissies beter ondersteund worden en (nog) actiever gaan opereren. Die conclusie trekt de Inspectie van het Onderwijs uit een onderzoek naar het huidig functioneren van Opleidingscommissies. De inspectie constateert dat de meeste opleidingscommissies […]

Nieuws > Algemeen

OC-debat UU: wel of geen verkiezingen?

Wat verandert er nou precies met de nieuwe wet? Zijn verkiezingen wel of niet een goed idee? Hoe komt een wetswijziging in de Tweede Kamer tot stand? En, zijn er niet andere (betere) manieren om studenten en docenten te betrekken bij het onderwijs? Dit zijn zomaar wat vragen die op 22 november de revue passeerden […]

Nieuws > Algemeen

De inspectie op bezoek?

Het onderzoek naar het functioneren van opleidingscommissies is bijna afgerond. De resultaten zijn binnen, geanalyseerd en worden opgeschreven. De inspectie vindt het belangrijk om de resultaten van het onderzoek niet alleen in een rapport op te schrijven, maar ook door middel van presentaties voor groepen van opleidingscommissies uit te dragen. Als u interesse heeft in […]

Nieuws > Algemeen

Geslaagde conferentie inspectie over opleidingscommissies

Onder de titel “Recht van spreken” organiseerde de Inspectie van het Onderwijs op vrijdag 4 november in de Rijtuigenloods in Amersfoort een drukbezochte werkconferentie over het belang van opleidingscommissies (OC’s) in het hoger onderwijs. De conferentie was bedoeld om student- en docentleden van opleidingscommissies, opleidingsmanagers en bestuurders met elkaar in gesprek te laten gaan over […]

Nieuws > Algemeen

Presentaties workshops conferentie online!

Op 4 november organiseerde de Onderwijsinspectie een geslaagde werkconferentie voor opleidingscommissies! De conferentie had een erg divers programma. Zo werden de eerste resultaten van het onderzoek gepresenteerd, was er een panelgesprek en werd dit webplatform symbolisch overgedragen. De conferentie had als doel om oc-leden en andere betrokkenen te helpen om hun functioneren te versterken. Daarom […]

Nieuws > Algemeen

Gezocht: Trainers van opleidingscommissies!

Het doel van dit webplatform is om kennis en informatie uit te wisselen. Veel kennis kan ook worden overgedragen via gespecialiseerde trainers van opleidingscommissies. Opleidingscommissies hebben een eigen scholingsbudget, welke ze in staat stelt om een trainer in te schakelen wanneer gewenst. Wij willen op dit webplatform een overzicht bieden van mogelijke trainers. Ben of weet jij een aanbieder […]

Nieuws > Algemeen

ISO lanceert handvatten voor reglementen opleidingscommissies

Amersfoort, 4 november – Met de instemming van de Wet Versterking Bestuurskracht (Wvb) hebben opleidingscommissie meer rechten gekregen. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) vindt het belangrijk dat instellingen anticiperen op deze verschuiving in het zwaartepunt van medezeggenschap en wil een handreiking doen aan instellingen. Hiertoe presenteren zij een document met handvatten voor opleidingscommissies. ISO-voorzitter Jan […]

Nieuws > Algemeen

Gezocht: Engelstalige documenten

Het doel van dit webplatform is om kennis en informatie uit te wisselen. Veel opleidingscommissies lopen tegen dezelfde problemen aan en met deze kennisdeling kunnen we voorkomen dat iedereen het wiel opnieuw uit moet vinden. De documenten die we tot nu toe verzameld hebben, zijn een uitzondering daargelaten, Nederlandstalig. Oc’s die volledig of deels uit […]

Nieuws > Algemeen

Rondetafel over opleidingscommissies bij Fontys Hogescholen

Bron: Inspectie van het Onderwijs Op vrijdag 16 september gingen een kleine vijftig leden van opleidingscommissies uit het hbo en wo, medewerkers van stafafdelingen en een paar managers met elkaar en met de inspectie in gesprek over de interpretatie van opvallende resultaten uit de vragenlijsten over opleidingscommissies die de inspectie heeft uitgezet. Het waren geanimeerde […]

Nieuws > Algemeen

Studentenbonden en Inspectie lanceren webplatform

www.opleidingscommissies.nl is vanaf 13 september online. De inspectie van het onderwijs doet in 2016 onderzoek naar OC’s en is de aanjager van dit webplatform, en werkt daarbij samen met ISO en LSVb. Door verzamelde best practices en handzame documenten van OC’s toegankelijk te maken, stimuleert de inspectie dat OC’s zich versterken. Uiteindelijk zijn de OC’s, […]

Nieuws > Algemeen

Handzame documenten gezocht

  Het doel van dit webplatform is opleidingscommissies te helpen om hun functioneren te versterken. We zijn daarvoor op zoek naar handzame documenten van opleidingscommissies die andere oc’s kunnen helpen of inspireren. Denk bijvoorbeeld aan handboeken, reglementen, jaarplanningen etc. Heeft jouw oc zulke documenten? Help dan je collega-oc’s door ze op dit webplatform te delen. […]

Nieuws > Algemeen

Wet versterking bestuurskracht door Eerste Kamer

Op 14 juni 2016 heeft de Eerste Kamer de Wet versterking besturing aangenomen. De delen van de wet die betrekking hebben op opleidingscommissies, treden op 1 september 2017 in werking.

Nieuws > Algemeen

Inspectie op dag van de medezeggenschap

Op 8 juni vond de dag van de Medezeggenschap plaats waar de inspectie in gesprek ging met medezeggenschappers over de samenwerking met opleidingscommissies. Hier bespraken we ook de conclusies uit de Medezeggenschapsmonitor 2016.

Nieuws > Algemeen

Betere medezeggenschap kost meer tijd

De medezeggenschapsmonitor laat zien welke zaken goed gaan en waar verbeterpunten zitten.