Waarom deze site

Via dit platform willen we het functioneren van de opleidingscommissies versterken. De Wet versterking bestuurskracht vergroot de noodzaak om goed te functioneren. Opleidingscommissies krijgen dan instemmingsrecht op een aantal onderdelen van de Onderwijs- en examenregeling (OER). Door te stimuleren dat zij op dit webplatform hun waardevolle kennis en best practices met elkaar delen, bieden we opleidingscommissies de gelegenheid om zich te professionaliseren.

Ondersteund door Onderwijsinspectie, LSVb en ISO

De inspectie van het onderwijs doet in 2016 onderzoek naar OC’s en is de aanjager van dit webplatform. Door verzamelde best practices en handzame documenten van OC’s toegankelijk te maken, stimuleert de inspectie dat OC’s zich versterken.

Uiteindelijk zijn de OC’s, studenten en docenten, zelf aan zet. Het is daarom goed dat deze site ook los het inspectieonderzoek blijft leven. En dat het eigenaarschap zo dicht mogelijk bij de OC’s zelf ligt: zoveel mogelijk van studenten en docenten. De zelfportretten en handzame documenten zijn ook hun voorbeelden die ze graag met collega-OC’s delen. Het zijn voorbeelden, geen voorschriften.


Trainingen op Maat
Drieharingstraat 6
3511 BH Utrecht
trainingen@lsvb.nl

TAQT Training en Advies
Sarphatipark 29
1073 CP Amsterdam
info@taqt.nl

Downsideup Academy
Klein Heiligland 62
2011 EH Haarlem
contact@downsideupacademy.nl