Maatwerkondersteuning voor OC’s, de HU en Fontys vertellen hoe nuttig dat is

 De Hogeschool Utrecht en Fontys hebben allebei op centraal niveau ondersteuning voor alle OC’s ingericht. De dienstverlening is erop gericht om OC’s en management vraaggericht te ondersteunen bij hun functioneren en samenwerking. We bieden hogeschool-brede trainingen aan en maatwerk in de vorm van coaching, advisering, training en procesbegeleiding.

Van training tot platform met handige documenten

Onderwerpen van trainingen zijn bijvoorbeeld: contact met je achterban, effectief vergaderen, invullen voorzittersrol, samenwerken, rolinvulling, OER. Onderwerpen van advisering zijn bijvoorbeeld: bevoegdheden en taken, inrichting en positionering van de opleidingscommissie, opbouw vergadercyclus. Verder ondersteunen wij de OC’s door ontmoeting, kennismaking en uitwisseling te organiseren tijdens bijvoorbeeld de Dag van de Medezeggenschap (Fontys) of dialoogsessies met het bestuur (HU). Ook bieden we beiden een platform waarop OC-leden formats, draaiboeken en handleidingen kunnen vinden.

Groepstrainingen voor OC’s en hun manager

Naast trainingen voor individuele leden of OC’s, bieden we ook trainingen aan voor de OC samen met hun manager. Wij merken regelmatig dat zij elk een andere opvatting hebben over de rol die de OC zou moeten invullen en dat zij het lastig vinden om verwachtingen over de samenwerking uit spreken. Iedere training is anders en wordt op maat gemaakt, maar altijd staat centraal: het versterken van de samenwerking en het maken van werkafspraken. Tijdens zo’n training staan we stil bij ‘de bedoeling’ van een OC, maar ook bij (gezamenlijke) speerpunten en wat er nodig is om op een prettige manier samen te werken. Denk bijvoorbeeld aan wederzijdse verwachtingen en de vergaderstructuur. Vaak vindt er voorafgaand aan deze OC/manager-training een training plaats voor de OC waarin zij hun eigen speerpunten leren formuleren.

Dialoogsessies met het bestuur

Het college van bestuur van de Hogeschool Utrecht bezoekt jaarlijks alle opleidingscommissies. In dialoogsessies praten zij over hoe het gaat met de OC, welke doelen bereikt zijn en tegen welke belemmeringen de OC aanloopt. Ook is onderwijskwaliteit een vast agendapunt. Dat er bestuurlijke aandacht is voor de opleidingscommissies ervaren de OC’s als positief en stimulerend. Het bestuur ervaart deze ontmoetingen ook als constructief en inspirerend.

Dag van de Medezeggenschap

Ieder jaar organiseert Fontys Hogescholen in het najaar de Dag van de Medezeggenschap. Tijdens deze studiedag komen bestuurlijk actieve studenten, medewerkers en management van medezeggenschapsraden en opleidingscommissies bijeen om kennis en ervaringen te delen. In de middag is er een aanbod van workshops om uit te kiezen Elk jaar staat de Dag van de Medezeggenschap in het teken van een bepaald thema, in 2016 staat de dag in het teken van participatieve medezeggenschap.