Genoeg voer om aan de slag te blijven

De opleidingscommissie van Built Environment aan de HAN ziet het goede contact met het management als een belangrijke factor om bepaalde zaken effectief op te pakken. Voorzitter Rona Vreenegoor: “De OC van Built Environment heeft een enthousiaste club docenten en studenten die zich graag inzet om de kwaliteit van onze opleidingen Bouwkunde en Civiele Techniek te waarborgen. Naast de maandelijkse vergaderingen plannen we geregeld een extra werksessie in om bepaalde activiteiten verder uit te werken.”

“Zo hebben we afgelopen jaar gewerkt aan een film die als input diende voor de studentbijdrage van de accreditatie van onze opleiding Civiele Techniek. En hebben we gewerkt aan ons speerpunt ‘Het onderwijs van 2020’. In verschillende teams hebben we nagedacht over hoe ons onderwijs er over een aantal jaren uit zou moeten zien. De resultaten hiervan willen we in een mini symposium delen met studenten en docenten van onze opleidingen.

De wijziging van de WHW per 1 september 2017 heeft er wel voor gezorgd dat we nu wat zoekende zijn naar onze taken en verhouding met andere commissies. We hopen dit jaar een goede invulling te kunnen geven aan de praktische vertaling van deze nieuwe regelgeving. Hiervoor zijn we een opmaat cursus aan het opzetten voor onze OC en zal een werksessie plaatsvinden met de andere commissies. Dit laatste helpt ons de taken van de commissies te verdelen zonder ongewenste overlap.

We zitten regelmatig met het managementteam van de opleidingen samen om te bespreken waar een ieder mee bezig is en hoe we zaken samen kunnen oppakken. De lijntjes met het management zijn hierdoor kort waardoor van beide kanten snel gereageerd kan worden. Maar ook buiten de officiële vergadermomenten weten we elkaar goed te vinden. In de WHW wordt o.a. de ‘begroting’ als onderwerp genoemd. Op initiatief van de directeur van ons Instituut zijn we de rol van de OC bij het opstellen van de begroting gaan bespreken. Hiervoor kregen we uitleg hoe de begroting wordt opgesteld waarna we hebben gebrainstormd wat we als OC zouden kunnen bijdragen en op welke wijze. Dit hebben we echt te danken aan de goede relatie met ons management.

Ons Instituut heeft een erg actieve studievereniging. Om meer studenten te kunnen bereiken als OC is vorig jaar een samenwerking met onze studievereniging Trifonius ontstaan. Binnen het bestuur van Trifonius heeft één iemand de taak Commissaris Schoolzaken. Zoals de naam al doet vermoeden, houdt diegene zich met schoolzaken bezig en is tevens lid van de OC. Hiermee kunnen we nog sneller op de hoogte raken van zaken die studenten graag verbeterd zouden willen zien. Tevens kunnen we via deze koppeling onze achterban makkelijker informeren over onze activiteiten en resultaten. Dat informeren van de achterban vinden we heel belangrijk en is echt een punt waar we nog aan kunnen werken. Nog te weinig studenten weten van het bestaan van de OC af. We zullen ons vaker moeten laten zien en daarbij laten horen wat we allemaal als OC bereikt hebben.
Genoeg voer voor ons dus om lekker aan de slag te blijven.”