“Investeer in zichtbaarheid”

Binnen de IT opleidingen van de Hogeschool NHL Stenden te Emmen is de opleidingscommissie de schakel tussen student, docent en het management. Om dit in goede banen te laten leiden hebben we één gezamenlijk doel: Het inrichten van de opleiding zodat studenten een goede basis hebben voor het bedrijfsleven en docenten hun vak goed kunnen uitoefenen.

De gehele commissie bevat zowel een formele als informele sfeer. Tijdens vergaderingen heerst een formele sfeer, maar buiten de vergaderingen om een meer informele sfeer. Dit komt ten goede aan onze tweewekelijkse vergaderingen. Tijdens de algemene vergaderingen komen de algemene zaken, zoals de Onderwijs en Examenregelingen, aan bod. Tijdens de themavergaderingen komen iedere keer verschillende thema’s aan bod. Thema’s als ‘Flipping the Classroom’ en ‘Design Based Education’. Met deze themavergaderingen willen we ons richten op thema’s die bevorderlijk zijn voor de kwaliteit van de opleiding.

De opleidingscommissie bestaat momenteel uit 7 studenten en 3 docenten. De 7 studenten vertegenwoordigen elk een studiejaar en/of richting. Elk jaar heeft zijn eigen plenaire bijeenkomsten waarbij problemen worden aangekaart door studenten bij de jaarcoördinator. Deze informatie wordt meegenomen door de student-leden naar OC vergaderingen om deze kwesties te bespreken. Om de zichtbaarheid van de opleidingscommissie verder te vergroten is er sinds kort een informatiescherm beschikbaar. Hierop informeert de OC de studenten over verschillende zaken die spelen binnen de opleiding.