Het nut van overal een extra paar (studenten)ogen en -oren

Samen met studenten één lijn trekken: dat is een van de doelen van de opleidingscommissie (OC) van de Faculteit Psychologie en Neurowetenschappen (FPN) van de Universiteit Maastricht. Dit doen ze onder andere door studentleden te stimuleren om in commissies en in de studentenraad zitting te nemen.

De FPN heeft een studentenraad (SR). In de SR zitten studenten die ook lid zijn van de OC, de faculteitsraad (FR) en het faculteitsbestuur (FB). Elk lid van de SR zit naast de OC, de FR en de FB ook nog in een van de volgende commissies: de bibliotheekcommissie, examencommissie, onderwijsprijscommissie, promotiecommissie (voor interactie met studentenverenigingen en onze Facebookpagina), bureau onderwijs en international relations office commissie, eerstejaarscommissie, master contactpersoon, studentprojectteam en de albron (mensa) commissie.

Wervingscampagne
De SR selecteert zelf hun leden. Aan het begin van het academisch jaar werft de SR op de universiteit. Daarbij spreken ze veel studenten persoonlijk aan. Ook informeren ze hen over de SR en beantwoorden ze hun vragen. Daarnaast werft de SR ook via hun Facebookpagina en organiseren SR-leden kennismakingsevenementen. Op dit soort bijeenkomsten vragen ze geïnteresseerden om hun sollicitatie en CV aan de SR op te sturen. Daarna plant de SR een kort interview met kandidaten in. Samen met de oud-leden, bepalen de SR-leden dan wie er het meest geschikt voor de SR lijkt. Op deze manier hopen ze gemotiveerde en gekwalificeerde studenten aan te nemen zodat alle taken succesvol worden uitgevoerd.

Sterke eenheid
De OC vindt het belangrijk om een sterke eenheid te vormen en samen met de studenten één lijn te trekken. De SR vergadert daarom één keer in de week en bespreekt wat er binnen de faculteit gaande is. Ook behandelt de SR steeds wat er binnen de OC, FB- en FR-commissies is besproken. Via de commissies en de SR komen studenten met problemen en vragen naar de OC toe.  Bij belangrijke beslissingen overlegt de OC met de SR om tot een gemeenschappelijk standpunt te komen.

Opnemen van colleges
Zo is het de OC in het verleden al vaker gelukt om écht invloed te hebben. Een voorbeeld hiervan is het opnemen van colleges. Veel studenten wilden colleges ook thuis kunnen bekijken. Omdat in de laatste jaren het aantal psychologie studenten flink omhoog ging, was er behoefte aan digitale colleges. Zo wist de faculteit zeker dat niemand een college zou missen vanwege te weinig plekken in de collegezaal. Om dit te bereiken, heeft de SR geïnformeerd over de organisatorische kant van collegeopnames. Zaken als de kosten en het aantal benodigde personen voor de opnames werden uitgezocht om dit aan de commissies te communiceren en de voor- en nadelen van collegeopnames te bespreken. De SR verzamelde de meningen van haar leden en legde dit aan de OC, de FR en de FB en de andere commissies voor.

Door de inzet van de SR heeft de OC bereikt dat colleges grotendeels op worden genomen. De OC was door de inzet van de SR heel snel op de hoogte over de behoefte van studenten en kon daardoor snelle beslissingen maken. Bovendien herkent de OC door haar manier van werken snel of de studenten ontevreden of juist gelukkig over veranderingen in de opleiding zijn. Op deze manier bereiken we dat de inspraak zo goed mogelijk georganiseerd is.

“Doordat de Studentenraad, de OC en de andere commissies alle zaken met elkaar afstemmen, vormen we een sterke eenheid.”