De PoCo’s zijn de vuurtorens van de faculteit Sociale wetenschappen

“Kun je het organogram nog één keer uitleggen?” Deze vraag beantwoorden de insprakers van de Faculteit Sociale Wetenschappen (FSW) van de Universiteit Utrecht dagelijks. Op de faculteit werken namelijk een heleboel verschillende organen samen. Dat is soms verwarrend. Studenten hebben geen idee waar ze heen moeten met hun klachten en ideeën. Gelukkig helpen de Parlementair Overleg Coördinatoren (PoCo’s) hen een handje.

Eigenlijk is een PoCo te vergelijken met een spin in een web. Deze twee ‘spinnen’ zijn studenten die alle communicatie tussen de verschillende organen van de FSW regelen.

Op één lijn
Iedere opleiding heeft haar eigen Opleidings Advies Commissie (OAC). Dit orgaan geeft op opleidingsniveau advies aan het Management Team (MT) en op facultair niveau aan de Opleidingscommissies (OLC’s). De OLC’s adviseren vervolgens de Board of Studies (BoS) op facultair niveau. Verder heb je overkoepelend nog het FaculteitsBestuur (FB) en de FaculteitsRaad (FR) Om iedereen op één lijn te krijgen en de studenteninspraak goed te coördineren en te faciliteren, organiseren de PoCo’s vergaderingen en bijeenkomsten. Een voorbeeld daarvan is de ‘Opleidingsvergadering’. Alle organen per opleiding komen dan eens in de vier tot zes weken samen om elkaar bij te praten. Verder promoten de PoCo’s studenteninspraak via verschillende media, vullen ze alle inspraakfuncties in en zijn ze het aanspreekpunt voor alle ‘insprakers’. Dit is een fulltime taak waar de PoCo’s een bestuursbeurs voor ontvangen.

Inspraak promoten
Dit jaar is het doel van de PoCo’s om te zorgen dat iedere student aan de FSW weet wat inspraak is, wat ze zelf hierin kunnen doen en waar ze terecht kunnen met hun klachten, vragen en ideeën. Om dit doel te bereiken, gebruiken de PoCo’s sociale media en openbare Parlo’s (bijeenkomsten van eens per zes weken voor alle insprakers over een relevant thema). Ook houden ze elk jaar een promotieweek voor de inspraak, meestal in november. In deze week bedenken de PoCo’s samen met de insprakers promotieacties om de inspraak bekender te maken.

Om iedere inspraakfunctie goed in te vullen, is er ieder jaar een startbijeenkomst plus inwerkweekend en zijn er overdrachtsdocumenten voor iedere functie. Ook zorgen de PoCo’s voor ‘vergadertrainingen’ en OER-trainingen voor de insprakers van de OLC’s en FR. De insprakers krijgen – afhankelijk van hun functie – ongeveer vier uur per week voor hun taken. Er wordt verwacht dat ze aanwezig zijn bij belangrijke bijeenkomsten zoals Parlo’s en bijdragen leveren aan evenementen zoals de promotieweek. Voor vragen en advies kunnen insprakers bij de PoCo’s terecht.

Focus op eigen opleiding
Ondanks al deze informatiebijeenkomsten en -voorzieningen blijft het voor de FSW lastig om kandidaten te vinden voor studenteninspraak. Vooral bij eenjarige masters is het moeilijk om studenten te vinden die willen plaatsnemen in een OAC of OLC. Deze groep is vaak gefocust op hun eigen opleiding. Daarom organiseren de PoCo’s sinds 2016 ieder blok een Parlo voor de eenjarige masterstudenten. Verder maken ze voor elke master posters met de OAC-leden erop. Zodat de leden meer bekendheid krijgen en studenten weten bij wie ze terecht kunnen.

“Onze opleidingscommissies hebben écht wat te zeggen over het onderwijs en vormen een belangrijk onderdeel van het systeem.”