Gezocht: Engelstalige documenten

Het doel van dit webplatform is om kennis en informatie uit te wisselen. Veel opleidingscommissies lopen tegen dezelfde problemen aan en met deze kennisdeling kunnen we voorkomen dat iedereen het wiel opnieuw uit moet vinden. De documenten die we tot nu toe verzameld hebben, zijn een uitzondering daargelaten, Nederlandstalig. Oc’s die volledig of deels uit niet-Nederlands sprekende leden bestaan, hebben ons gevraagd naar Engelstalige handboeken, reglementen, jaarplanningenetc.

Daarnaast heeft een aantal oc’s ons gevraagd om manieren waarop de oc geëvalueerd kan worden. Hoe kun je het functioneren van een opleidingscommissies goed evalueren? Mocht u zulke documenten hebben, dan stellen we toezending op prijs, naar Martine Pol, inspecteur hoger onderwijs: m.pol@owinsp.nl.