Inspectie op dag van de medezeggenschap

Op 8 juni vond de dag van de Medezeggenschap plaats waar de inspectie in gesprek ging met medezeggenschappers over de samenwerking met opleidingscommissies. Hier bespraken we ook de conclusies uit de Medezeggenschapsmonitor 2016.

Medezeggenschap onderdeel van onderzoek
Een van de thema’s in ons onderzoek is de samenwerking met anderen binnen de instelling, waar onder de medezeggenschap. De Dag van de Medezeggenschap was voor ons een mooie gelegenheid om met medezeggenschappers in gesprek te gaan over hoe zij de samenwerking en afstemming met opleidingscommissies zien. We deden dit aan de hand van de stelling “(Decentrale) medezeggenschapsraden moeten de OC’s in hun werkzaamheden ondersteunen”. In eerste instantie was de meerderheid tegen de stelling omdat het niet als de verantwoordelijkheid van de medezeggenschap werd gezien. De medezeggenschap heeft het druk genoeg zonder ook nog eens de opleidingscommissies te moeten ondersteunen, was het idee.

Medezeggenschapsraad en de opleidingscommissie kunnen elkaar versterken

Naarmate het gesprek vorderde, kwamen we eigenlijk uit bij een nieuwe stelling, namelijk dat de medezeggenschapsraad en de opleidingscommissie elkaar kunnen versterken, en hier kon iedereen zich wel in vinden. Opleidingscommissies en medezeggenschap kunnen kennis en ervaringen met elkaar delen en hun strategie op elkaar afstemmen als dat nodig is. Je hebt immers hetzelfde doel.
Op een aantal plekken gebeurde dit volgens de aanwezige medezeggenschappers nog te weinig. Maar er waren ook mooie voorbeelden. Zo vertelde een instelling over een periodiek overleg van opleidingscommissies waar een lid van de faculteitsraad bij aansluit, wat door beide partijen als erg nuttig wordt ervaren. De faculteitsraad kreeg er een mooie gelegenheid om te zien wat er speelt bij de opleidingen. Een ander voorbeeld van een mooie verbinding gaf een student die zowel lid was van de MR als van de oc.

Aan het einde van de ronde hadden we aardig wat stickertjes verzameld, meer groen dan rood, en een aantal interessante ideeën en ervaringen gehoord die we meenemen in ons onderzoek. Mocht u hier ook ideeën over hebben, kunt u contact opnemen met Martine Pol: m.pol@owinsp.nl.