Eerste stappen Hogeschool Leiden voor professionalisering OC’s

Hogeschool Leiden spant zich in voor de professionalisering en ondersteuning van de opleidingscommissies. Het project ‘versterken opleidingscommissies’ dat hieraan invulling moet geven, is 13 maart van start gegaan.

De wet versterking bestuurskracht geeft de OC’s recht op ondersteuning en professionalisering vanuit de onderwijsinstelling. Naar de nieuwe rol van de commissies binnen deze wet, wordt gezocht. Dat is ook het geval bij Hogeschool Leiden: tijdens een eerste bijeenkomst ontstond een waardevolle uitwisseling tussen de opleidingscommissies, opleidingsmanagers en de kwaliteitscoördinatoren van diverse faculteiten.

Wil je meer weten over dit project? Download dan hier het verslag van de bijeenkomst of neem contact op met Sanna Langerak (langerak.s@hsleiden.nl).