Presentaties workshops conferentie online!

Op 4 november organiseerde de Onderwijsinspectie een geslaagde werkconferentie voor opleidingscommissies! De conferentie had een erg divers programma. Zo werden de eerste resultaten van het onderzoek gepresenteerd, was er een panelgesprek en werd dit webplatform symbolisch overgedragen. De conferentie had als doel om oc-leden en andere betrokkenen te helpen om hun functioneren te versterken. Daarom waren er vooral ook veel workshops. De presentaties en handouts van deze workshops worden de komende periode op het webplatform geplaatst, in de map ‘informatie’, ‘handzame documenten’. De eerste documenten zijn al geplaatst.