Wet versterking bestuurskracht door Eerste Kamer

Op 14 juni 2016 heeft de Eerste Kamer de Wet versterking besturing aangenomen. De delen van de wet die betrekking hebben op opleidingscommissies, treden op 1 september 2017 in werking.

Met de invoering van de Wet versterking besturing verandert een aantal zaken voor opleidingscommissies. Zo krijgen opleidingscommissies instemmingsrecht op delen van de OER. Zie hier welke delen dat zijn. Daarnaast is in de wet opgenomen dat docenten en studenten de opleidingscommissie van hun opleiding kiezen. Een opleiding of faculteit kan dit anders regelen, door dit in overleg met de faculteitsraad vast te leggen in het faculteitsreglement. Dit moet elk jaar opnieuw worden bezien.