Elseviers nummer 1 organiseert elk jaar een JOOP. Wat kunnen we van die aanpak leren?

Alle Politicologie-studenten en docenten zijn welkom op de JOOP, het Jaarlijks Overleg Onderwijs Politicologie. De OC organiseert de JOOP om met studenten en docenten aan de hand van stellingen te discussiëren over het onderwijs. Behalve discussie is er een lezing, in 2016 ging die over de maatschappelijke functie van de universiteit, en een afsluitende borrel.

Pittige stellingen activeren deelnemers
De JOOP trekt rond de zestig studenten en tien docenten, zij nemen actief deel aan de levendige discussies over de stellingen. Voorbeelden van stellingen die wij inleiden zijn: De opleiding is te Westers georiënteerd; door de weblectures op Blackboard lopen de collegezalen leeg; de bachelor Politicologie moet Engelstalig worden; an increase in the number of master specializations blurs the identity of the political scientist masters program. Natuurlijk heeft Politicologie bijna automatisch een geëngageerde en graag discussiërende groep in huis. Maar ook andere OC’s kunnen naar onze mening studenten en docenten in beweging krijgen door ze op een vast tijdstip in het jaar de kans te geven hun mening te geven. Via pittige stellingen kun je ze ‘uit de tent lokken’ en hete hangijzers aanpakken. De gezamenlijkheid van docenten en studenten maakt het succesvol. De uitkomsten van de discussies worden daarna in de staf besproken. Dat is impact die we zoeken.

Kwaliteitszorg in de praktijk
Via de JOOP kan een bredere groep studenten dan alleen de OC-studenten meedenken over belangrijke beslissingen rond het onderwijs. Het begrip ‘kwaliteitszorg’ vullen wij op deze manier in. De toegankelijke en open vorm van de JOOP levert, zo leert de ervaring, nieuwe gezichtspunten op, waarmee onze opleiding haar voordeel kan doen. We kunnen tijdens de JOOP laten zien wat de OC het afgelopen jaar heeft gedaan. Ook bespreken wij issues waarvan we weten dat ze komend jaar gaan spelen. Bijvoorbeeld het plan om het komend studiejaar meer vakken in de Bachelor Engelstalig te maken. Door tijdens de JOOP daarover een stelling te bediscussiëren wisten we hoe studenten en docenten erover dachten. Als we later als OC een advies uitbrengen, steunt dat op de opvattingen van onze achterban. Na de JOOP weten studenten en docenten de OC makkelijker te vinden.

Meta-evaluatie in het onderwijsjaarverslag
Als OC vinden wij het belangrijk om niet alleen kritisch op de opleiding te zijn, maar ook op onszelf en ons functioneren. Dat doen we onder andere in ons eigen hoofdstuk in het onderwijsjaarverslag van de Faculteit der Managementwetenschappen. In dit jaarverslag staan per opleiding de kerngetallen weergegeven, de ontwikkeling in de instroom en rendementen, gegevens over de evaluaties en eventuele wijzigingen in het onderwijsprogramma. Als OC hebben wij in dit jaarverslag een eigen pagina. Deze is ook te vinden op dit webplatform, zie ‘handige bestanden’ hiernaast.

Actielijsten van het afgelopen jaar doorlopen
De inhoudelijke voorbereiding van deze pagina biedt de mogelijkheid om in een OC-vergadering terug te kijken op de relevante punten die het afgelopen jaar aan de orde zijn geweest, welke acties we hebben ondernomen en welke verbeterpunten zijn vastgesteld. Een goed instrument voor deze jaarlijkse ‘meta-evaluatie’ is de actiepuntenlijst die we iedere vergadering opstellen en bespreken. Zo blijven langlopende actiepunten in het vizier. Iedere vergadering lopen we de actiepunten door en checken we of er ook daadwerkelijk actie is ondernomen.

Nummer 1 in de Elsevier
Over het algemeen zijn zowel studenten als docenten tevreden over het functioneren van onze OC. De kleinschaligheid van de opleidingen zorgt ervoor dat het merendeel van het overleg tussen studentgeleding en overige studenten en tussen docentgeleding en overige stafleden direct en informeel kan worden gevoerd. Deze betrokkenheid bij en aandacht voor het onderwijs van studenten en docenten heeft de opleiding veel gebracht: zes jaar op rij bezet de BA-opleiding Politicologie de nummer 1 positie in de Elsevier. En in de Keuzegids 2016 kreeg de BA-opleiding het predikaat ‘topopleiding’.

‘Via pittige stellingen kun je hete hangijzers bespreken’

Deze artikelen vind je mogelijk ook interessant: